linux下源码安装ffmpeg


安装步骤
1. 安装yasm

wget http://www.tortall.net/projects/yasm/releases/yasm-1.3.0.tar.gz
tar zxvf yasm-1.3.0.tar.gz
cd yasm-1.3.0
./configure --prefix=/usr/local
make
make install

2. 安装ffmpeg

可以去官方网站下载ffmpeg:https://ffmpeg.org/download.html

wget https://ffmpeg.org/releases/ffmpeg-4.2.2.tar.bz2
tar -xjvf ffmpeg-3.4.1.tar.bz2
cd ffmpeg-3.4.1
./configure --enable-shared --enable-gpl --prefix=/usr/local/ffmpeg
make
make install

echo "/usr/local/ffmpeg/lib" >> /etc/ld.so.conf
ldconfig

说明:
- –enable-gpl,如果不想使用delogo等滤镜,可以不加。
- 为方便使用,可以将/usr/local/ffmpeg/bin加入环境变量PATH中

或者
ln -s /usr/local/ffmpeg/bin/ffmpeg /usr/bin/ffmpeg
ln -s /usr/local/ffmpeg/bin/ffprobe /usr/bin/ffprobe

检查安装
ffmpeg -version

Archives